Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>
Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"assistant" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

assistant rzeczownik

rzeczownik + assistant
Kolokacji: 43
research assistant • executive assistant • production assistant • teaching assistant • shop assistant • physician assistant • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
1. research assistant = asystent biorący udział w badaniach, asystent badawczy research assistant
2. executive assistant = asystent osoby na wyższym stanowisku, asystent przełożonego executive assistant
5. shop assistant = sprzedawca, ekspedient, ekspedientka (w sklepie) shop assistant
11. laboratory assistant = laborant, laborantka laboratory assistant
12. sales assistant = sprzedawca, ekspedient, ekspedientka (w sklepie) sales assistant
assistant + rzeczownik
Kolokacji: 5
Deputy Assistant Secretary • assistant coach • assistant secretary • adjunct assistant professor • assistant professor
assistant + czasownik
Kolokacji: 43
assistant says • assistant works • assistant goes • assistant tells • assistant makes • ...
czasownik + assistant
Kolokacji: 29
appoint assistant • join as an assistant • name assistant • spend as an assistant • act as one's assistant • ...
przymiotnik + assistant
Kolokacji: 63
special assistant • personal assistant • administrative assistant • digital assistant • legislative assistant • young assistant • ...
przyimek + assistant
Kolokacji: 13
of one's assistants • to one's assistant • with one's assistant • for assistants • from one's assistant • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.