KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"amount" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

amount rzeczownik

rzeczownik + amount
Kolokacji: 134
dollar amount • trace amount • loan amount • set amount • record amount • payment amount • amount of money • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 67
2. trace amount = odnajdź ilość trace amount
3. loan amount = ilość pożyczki loan amount
4. set amount = ilość zbioru set amount
5. record amount = ilość płytowa record amount
7. payment amount = ilość zapłaty payment amount
9. amount of oxygen = ilość tlenu amount of oxygen
10. amount of radiation = ilość promieniowania amount of radiation
11. amount of energy = ilość energii amount of energy
12. amount of alcohol = ilość alkoholu amount of alcohol
14. amount of information = ilość informacji amount of information
17. amount of debt = suma długu amount of debt
18. amount of fuel = ilość paliwa amount of fuel
19. amount of urine = ilość moczu amount of urine
20. amount of waste = ilość odpadów amount of waste
21. amount of fat = ilość tłuszczu amount of fat
22. amount of electricity = ilość elektryczności amount of electricity
23. amount of water = ilość wody amount of water
24. amount of data = ilość danych amount of data
26. amount of capital = kwota kapitału amount of capital
27. amount of effort = ilość wysiłku amount of effort
28. amount of heat = ilość gorąca amount of heat
29. amount of aid = kwota pomocy amount of aid
30. amount of weight = ilość wagi amount of weight
31. amount of pressure = ilość ciśnienia amount of pressure
32. amount of space = ilość przestrzeni amount of space
33. amount of food = ilość jedzenia amount of food
34. amount of land = liczba ziemi amount of land
35. amount of oil = ilość oleju amount of oil
36. amount of blood = ilość krwi amount of blood
37. amount of resources = wielkość zasobów amount of resources
38. amount of work = nakład pracy amount of work
39. amount of tax = kwota podatku amount of tax
40. amount of light = liczba światła amount of light
41. amount of gas = ilość gazu amount of gas
42. amount of drugs = ilość narkotyków amount of drugs
43. amount of power = ilość mocy amount of power
44. amount of traffic = liczba ruchu ulicznego amount of traffic
45. amount of research = ilość badań amount of research
46. amount of interest = kwota interesu amount of interest
47. amount of gold = ilość złota amount of gold
48. amount of air = ilość powietrza amount of air
49. amount of acid = ilość kwasu amount of acid
50. amount of people = liczba ludzi amount of people
51. amount of stock = liczba towaru amount of stock
52. amount of calcium = ilość wapnia amount of calcium
53. face amount = suma (na którą wystawione jest ubezpieczenie) face amount
55. amount of memory = ilość pamięci amount of memory
56. amount of revenue = kwota przychodu amount of revenue
57. amount of protein = ilość białka amount of protein
58. amount of substances = ilość substancji amount of substances
59. amount of force = ilość siły amount of force
60. amount of support = ilość wsparcia amount of support
61. amount of points = liczba punktów amount of points
62. amount of sugar = ilość cukru amount of sugar
63. amount of activity = ilość działalności amount of activity
64. settlement amount = ilość porozumienia settlement amount
65. amount of evidence = liczba dowodów amount of evidence
66. amount of fluid = ilość płynu amount of fluid
amount + czasownik
Kolokacji: 99
amount varies • amount depends • amount increases • amount exceeds • amount goes • amount makes • amount causes • ...
czasownik + amount
Kolokacji: 209
sell amounts • contain amounts • produce amounts • make an amount • provide an amount • generate an amount • consume amounts • ...
przymiotnik + amount
Kolokacji: 255
large amount • small amount • certain amount • significant amount • huge amount • considerable amount • fair amount • ...
przyimek + amount
Kolokacji: 24
after an amount • that amount • into an amount • by an amount • between the amount • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.