"aircraft" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

aircraft rzeczownik

rzeczownik + aircraft
Kolokacji: 101
fighter aircraft • enemy aircraft • jet aircraft • reconnaissance aircraft • transport aircraft • combat aircraft • Boeing aircraft • ...
aircraft + rzeczownik
Kolokacji: 106
aircraft carrier • aircraft manufacturer • aircraft engine • aircraft design • aircraft industry • aircraft operation • aircraft type • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 26
6. aircraft operation = operacja samolotu aircraft operation
7. aircraft type = typ samolotu aircraft type
10. aviation aircraft operation = operacja samolotu lotnicza aviation aircraft operation
13. aircraft part = część samolotu aircraft part
15. aircraft hangar = hangar samolotu aircraft hangar
16. aircraft movement = ruch statków powietrznych aircraft movement
17. aircraft accident = wypadek lotniczy aircraft accident
18. aircraft maker = producent samolotu aircraft maker
19. Aircraft Control = Kontrola samolotu Aircraft Control
20. aircraft fabric = materiał samolotu aircraft fabric
22. Aircraft Owner = Samolot Właściciel Aircraft Owner
23. Marine Aircraft Group = Marine Samolot Grupa Marine Aircraft Group
24. aircraft mechanic = mechanik samolotowy aircraft mechanic
25. aircraft order = porządek samolotu aircraft order
26. aircraft system = system pokładowy aircraft system
aircraft + czasownik
Kolokacji: 108
aircraft flies • aircraft crashes • aircraft carries • aircraft uses • aircraft attacks • aircraft lands • aircraft makes • aircraft operates • ...
czasownik + aircraft
Kolokacji: 101
operate aircraft • aircraft based • produce aircraft • aircraft is designed • consist of the aircraft • lose several aircraft • include aircraft • ...
przymiotnik + aircraft
Kolokacji: 167
military aircraft • light aircraft • commercial aircraft • German aircraft • fixed-wing aircraft • Japanese aircraft • civilian aircraft • ...
przyimek + aircraft
Kolokacji: 19
of aircraft • from aircraft • by aircraft • on aircraft • for aircraft • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.