TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"address" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

address rzeczownik

rzeczownik + address
Kolokacji: 56
email address • Union address • IP address • keynote address • home address • radio address • street address • return address • ...
address + rzeczownik
Kolokacji: 27
address book • address system • Email Address Submit Button • address space • address announcer • ...
address + czasownik
Kolokacji: 13
address turns • address delivers • address appears • address contains • address gives • ...
czasownik + address
Kolokacji: 54
address listed • provide like email addresses • enter one's email address • get one's address • email address is supplied • ...
przymiotnik + address
Kolokacji: 86
postal address • inaugural address • full address • new address • public address • presidential address • weekly radio address • ...
przyimek + address
Kolokacji: 15
in one's address • from one's address • for addresses • such as email address • during one's address • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.