"accounting" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

accounting rzeczownik

rzeczownik + accounting
Kolokacji: 7
cost accounting • management accounting • pension accounting • accrual accounting • purchase accounting • ...
accounting + rzeczownik
Kolokacji: 75
accounting firm • accounting practice • accounting rule • accounting system • accounting change • accounting principle • ...
czasownik + accounting
Kolokacji: 3
use accounting • study accounting • include accounting
przymiotnik + accounting
Kolokacji: 41
full accounting • public accounting • financial accounting • detailed accounting • creative accounting • ...
przyimek + accounting
Kolokacji: 11
in accounting • of accounting • to accounting • for an accounting • with accounting • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.