Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"whereby" po polsku — Słownik angielsko-polski

whereby *

przysłówek
  1. przez co formal

whereby przysłówek

You know, that season whereby the sun comes up late and goes down early.

Wiesz co, ta pora roku wskutek czego słońce wschodzi późno i zejdzie wcześnie.

A plan whereby he could come out with most of the profits himself.

Plan wskutek czego mógł wyjść z większością z zysków siebie.

The process whereby this came about is a lengthy one.

Proces wskutek czego to miało miejsce jest przydługim.

"Reform should take place whereby costs rest on the capital of the industry."

"Reforma powinna mieć miejsce wskutek czego kosztuje resztę na stolicy przemysłu."

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Diki jest multimedialny. Uczy przez zdjęcia. Lubisz to?