Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"line-up" po polsku — Słownik angielsko-polski

line-up

rzeczownik
 1. skład, obsada
 2. układ, ustawienie
 3. konfrontacja, okazanie (podejrzanego)
 4. skład (drużyny, np. piłkarskiej)
 5. lista wykonawców (np. na koncercie)
 6. program wydarzeń
 7. konfrontacja, okazanie podejrzanego (np. na policji) American English
 8. asortyment

queue up British English
queue British English
line up American English **

obrazek do "queue up" po polsku
czasownik
 1. czekać w kolejce
  I hate having to queue up. (Nie cierpię czekania w kolejce.)
  She lined up for the cigarettes. (Ona ustawiła się w kolejce po papierosy.)

queue up, queue, line up czasownik

Just look how many of them queued up to buy it.

Właśnie patrzeć jak wielu z nich pchał się by kupić to.

"Why would we queue up just to get a look at her?"

"Dlaczego stanęlibyśmy w kolejce tylko by dostać spojrzenie na nią?"

The work's already led to queues up to eight miles long.

Pracy już zaprowadzić do kolejek do ośmiu mil długo.

A number of countries are now queueing up to do so.

Liczba krajów teraz pchają się by robić tak.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "line-up"

line = linia, kreska (np. na papierze) +25 znaczeń
up = w górę +20 znaczeń
online = podłączony do Internetu +4 znaczenia
bottom line = rezultat, wynik +2 znaczenia
in line = w kolejce
ray , half-line = półprosta (w geometrii)
lined = na podszewce +2 znaczenia
show American English informal , show up American English informal = pojawić się
open , open up = otwierać (uruchamiać, np. nową firmę, sklep)
build , build up = rozwijać (np. karierę) +1 znaczenie
full , full up British English = najedzony
come up = podejść w górę +10 znaczeń
pick up = zaczynać na nowo, podejmować na nowo (np. wątek) +2 znaczenia
curve , curved line old-fashioned = krzywa (np. linia na wykresie) +2 znaczenia
loop , loop line = mijanka (dodatkowy tor odchodzący od głównego toru)
make up , make it up informal = pogodzić się (np. z przyjacielem)
hold up = nie osłabiać się, trzymać się (np. gospodarka, zdrowie) +1 znaczenie
catch up = nadrobić stratę, nadrabiać stratę, nadrobić zaległości, nadrabiać zaległości +3 znaczenia
open up = otworzyć się, otwierać się (np. możliwości) +7 znaczeń
put up = zatrzymywać się (gdzieś)
keep up = trwać (np. o sytuacji) +2 znaczenia
clean up = posprzątać, uprzątnąć, robić porządek +1 znaczenie
wind up = zakończyć, skończyć (np. spotkanie) +1 znaczenie
up here = tu na górze
turn up = podkręcić, zwiększyć +3 znaczenia
pull up = zatrzymywać się (samochodem) +1 znaczenie
hang up = rozłączyć się (podczas rozmowy telefonicznej) +1 znaczenie
break up = rozbić się, pękać (np. talerz) +4 znaczenia
build up = gromadzić się, nagromadzić, zebrać, zbierać, wzmagać się, nasilać się +4 znaczenia
sit up = usiąść, siadać +3 znaczenia
mix , mix up = przyrządzić (przez zmieszanie składników)
look up = popatrzeć w górę +3 znaczenia
fix spoken , fix up spoken = przygotować, załatwić
clear , clear up = przejaśnić się, rozpogodzić się +1 znaczenie
divide , divide up = obdzielić, rozdzielić
get up = wstać z łóżka +2 znaczenia

podobne do "line-up" po angielsku — Słownik polsko-angielski

Szybki i przejrzysty. Natychmiast dostajesz tłumaczenie.