Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"intended" po polsku — Słownik angielsko-polski

intended

przymiotnik
  1. przeznaczony, stworzony (np. dla kogoś)

intended przymiotnik

The intended age of the children is 6 to 14.

In many ways, the law seems to have had the intended effect.

In one sense, the bill has had its intended effect.

Now we must put the good work that you have done to its intended use.

czasownik
  1. zamierzać, planować, mieć zamiar [TRANSITIVE]
    What do you intend to do? (Co zamierzasz zrobić?)
    They intended to have come earlier. (Oni zamierzali przyjść wcześniej.)
  2. mieć na myśli [TRANSITIVE]
  3. przeznaczać [TRANSITIVE]

intend czasownik

The meeting was intended to show how close the two men have become.

O spotkaniu myśleli pokazać jak blisko, że dwóch ludzi zostało.

Many were not intended to last more than 40 years.

Wielu nie był planowany trwać więcej niż 40 lat.

The school, which was intended for 460 students, has a student body of 468.

Szkoła, która była przeznaczana dla 460 studentów ma ciało studenckie z 468.

We too want to have information on who they were intended for.

Również chcemy dostać informacje na dla kto byli przeznaczani.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Pytania i odpowiedzi — "intended"

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "intended"

unintended = niezamierzony, niezaplanowany
be intended for somebody = być przeznaczonym dla kogoś, być stworzonym dla kogoś
Diki jest przejrzysty. Skupiasz się na nauce. Lubisz to?