Kursy angielskiego online | Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"fine" po polsku — Słownik angielsko-polski

Photoshop this sunny day
przymiotnik
 1. cienki, delikatny, lekki
  She has fine hair. (Ona ma cienkie włosy.)
  My mom is preparing fine cream. (Moja mama przygotowuje lekki krem.)
  przeciwieństwo: thick
  zobacz także: thin, delicate
 2. świetny, udany, dobry
  What he did was a fine piece of art. (To, co zrobił, było udanym dziełem sztuki.)
  How are you? "Fine, thanks." (Jak się masz? "Dobrze, dziękuję.")
  If you want to go now, that's fine. (Jeśli chcesz iść teraz, to w porządku.)
  link synonimy: great, fair
  zobacz także: perfect, select
 3. wspaniały, wyśmienity
  It is a fine example. (To jest wyśmienity przykład.)
  Tim brought a fine wine to drink with appetizers. (Tim przyniósł wyśmienite wino do wypicia z przystawkami.)
  They sell fine food here. (Oni sprzedają tu wspaniałe jedzenie.)
  zobacz także: terrific
 4. ładny, pogodny (o dniu)
  Tomorrow will be a fine day. (Jutro będzie pogodny dzień.)
 5. drobny, drobnoziarnisty
  She likes to eat fine peas. (Ona lubi jeść drobny groszek.)
  Jane bought a fine peeling. (Jane kupiła drobnoziarnisty peeling.)
rzeczownik
 1. mandat (np. za złe parkowanie)
  If you do this again, you may get a heavy fine. (Jeśli zrobisz to ponownie, możesz dostać wysoki mandat.)
  I got a fine for speeding. (Dostałem mandat za przekroczenie dozwolonej prędkości.)
 2. grzywna (nakładana przez organ państwowy)
  The highest fine for this crime is $500. (Najwyższa grzywna za to przestępstwo to 500 dolarów.)
  He received a heavy fine. (On otrzymał wysoką grzywnę.)
  link synonim: ticket
przysłówek
 1. dobrze, pięknie
  "I don't want to go there." "Fine!" ("Nie chcę tam iść." "Dobrze!")
  He did it just fine. (On to zrobił po prostu pięknie.)
czasownik
 1. karać (finansowo) [TRANSITIVE]
  He was fined $200 for stealing things from shops. (On został ukarany na $200 za kradzież rzeczy ze sklepów.)
  He fined me for not having a valid ticket. (On ukarał mnie za brak ważnego biletu.)

Pytania i odpowiedzi — "fine"

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "fine"

define = określać, sprecyzować +2 znaczenia
refine = oczyszczać (benzynę), rafinować (żywność) +3 znaczenia
confine = zamykać (np. w pokoju, w celi, w getcie) +1 znaczenie
finer = świetniejszy
fine art , the fine arts = sztuki piękne
fine line = bliski związek, duże prawdopodobieństwo
superfine = bardzo drobno zmielony +2 znaczenia
fine detail = drobny szczegół
fineness = czystość (metalu) +4 znaczenia
small print British English , fine print American English = drobna czcionka (ważne informacje w umowach są nią pisane, aby nie zostać dostrzeżonymi przez zainteresowanego)
MFA , Master of Fine Arts = magister sztuk pięknych
fine grain = drobnoziarnisty
fine weather = słoneczna, bezdeszczowa pogoda
go fine = pójść dobrze (np. egzamin)
fine tuning = dostrajanie
fine-tune = dostroić, dostrajać (np. sprzęt, gospodarkę)
fine-grained = drobnoziarnisty
fine thread = gwint drobnozwojny
refiner = rafiner
fine-tooth comb , fine-toothed comb = gęsty grzebień
turn out fine = skończyć się dobrze
fine by me = jeśli o mnie chodzi, to może być; zgoda; nie ma sprawy
Academy of Fine Arts = Akademia Sztuk Pięknych
walk a fine line = być bardzo ostrożnym, by nie przekroczyć pewnej granicy
with a fine-tooth comb , with a fine-toothed comb = dokładnie, drobiazgowo
get a fine , get a ticket = dostać mandat
pay a fine , pay a ticket = płacić mandat
fines herbes = mieszanka drobno siekanych ziół
fine gravel = drobny żwir
fine clay = ił drobnoziarnisty
court fine = sądowa grzywna
fine-spun = cieniutki, delikatny (np. o nici) +1 znaczenie
medium-fine = ze stalówką średniej grubości +1 znaczenie
heavy fine = wysoki mandat
grist fineness = stopień przemiału w młynarstwie
livery fine = wpisowe do cechu
fine-cut = drobno krojony (o tytoniu)
refining = rafinacja
fining = oczyszczanie, klarowanie (np. cieczy, płynnego szkła)
Szybki i przejrzysty. Natychmiast dostajesz tłumaczenie.