Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"emphasis" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik
Liczba mnoga: emphases
  1. nacisk, szczególna uwaga [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
    He put emphasis on the word 'quickly'. (On położył nacisk na słowo "szybko".)
    They put a lot of emphasis on their employees behaving politely. (Oni położyli szczególny nacisk na to, żeby ich pracownicy zachowywali się uprzejmie.)
    She repeated the question with emphasis. (Ona powtórzyła pytanie z naciskiem.)
  2. akcent, nacisk (w sposobie mówienia) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]

emphasis rzeczownik

Much of her emphasis was on living in the moment.

Dużo z niej nacisk był na życiu w momencie.

The emphasis here is on the community rather than the individual.

Nacisk tu jest na społeczności raczej niż indywidualny.

Now the emphasis is on us to make the season longer.

Teraz nacisk ma na nas podłużyć porę roku.

Certainly, however, we must put particular emphasis on the future.

Na pewno, jednakże, musimy kłaść szczególny nacisk na przyszłości.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Pytania i odpowiedzi — "emphasis"

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "emphasis"

de-emphasis , także: deemphasis = zmniejszenie nacisku +1 znaczenie
shifts emphasis = przenosi akcent
change of emphasis = zmiana nacisku (na coś innego)
say with emphasis = powiedzieć z naciskiem
lay emphasis on something formal , lay stress on something formal = kłaść nacisk na coś
Diki ma 200000 nagrań Brytyjczyków i Amerykanów. Lubisz to?