"emphasis" po polsku — Słownik angielsko-polski

emphasis ***

rzeczownik
Liczba mnoga: emphases
  1. nacisk, szczególna uwaga [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
    He put emphasis on the word 'quickly'. (On położył nacisk na słowo "szybko".)
    They put a lot of emphasis on their employees behaving politely. (Oni położyli szczególny nacisk na to, żeby ich pracownicy zachowywali się uprzejmie.)
    She repeated the question with emphasis. (Ona powtórzyła pytanie z naciskiem.)
  2. akcent, nacisk (w sposobie mówienia) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
    You should put emphasis on the first syllable. (Powinieneś położyć akcent na pierwszą sylabę.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.