Kursy angielskiego online | Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"development" po polsku — Słownik angielsko-polski

Ta nowoczesna metoda rozwoju
rzeczownik
 1. rozwój [UNCOUNTABLE]
  They were discussing the country's economic development. (Oni dyskutowali o rozwoju gospodarczym kraju.)
  He works in research and development for a large company. (On pracuje w dziale badań i rozwoju dużej firmy.)
  His work involved the development of CD-ROMs and electronic databases. (Jego praca dotyczyła rozwoju płyt CD i elektronicznych baz danych.)
 2. rozwijanie, rozwój (ekonomiczny) [UNCOUNTABLE]
  We need to stimulate country's development. (Musimy stymulować rozwój kraju.)
 3. rozwój, prace badawczo-rozwojowe [UNCOUNTABLE]
  Research and development are critical for economic development. (Prace badawczo-rozwojowe są krytyczne dla rozwoju ekonomicznego.)
 4. rozwój, polepszenie [COUNTABLE]
 5. zagospodarowywanie, zabudowywanie [UNCOUNTABLE]
  It's a development area. (To jest teren do zagospodarowania.)
  There are constant developments in my district. (W mojej dzielnicy trwa ciągłe zabudowywanie.)
 6. nowe budownictwo, nowa zabudowa [COUNTABLE]
 7. przetworzenie (centralna część w sonacie) [UNCOUNTABLE]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "development"

redevelopment = przebudowa, modernizacja
underdevelopment = niedorozwój (np. mięśni), niedorozwój (przemysłu, infrastruktury)
economic development = rozwój gospodarczy
community development = rozwój społeczności
business development = rozwój interesów
product development = prace rozwojowe nad produktem
skill development = rozwijanie umiejętności
professional development = rozwój zawodowy
development project = projekt rozwoju
child development = rozwój dziecka +1 znaczenie
curriculum development = opracowywanie programu nauczania
career development = rozwój zawodowy
development bank = bank rozwoju
housing development = dzielnica mieszkaniowa, osiedle mieszkaniowe
recent developments = ostatnie wydarzenia
development process = proces rozwoju
under development = w trakcie pracy (nad czymś)
commercial development = rozwój produkcji dla celów handlowych
development strategy = strategia rozwoju
identity development = rozwój tożsamości
program development = rozwój programu
talent development = rozwój talentu
future development = przyszły rozwój
industrial development = rozwój przemysłowy
OECD , Organization for Economic Cooperation and Development = OECD, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
research and development , R&D (skrót) , R and D (skrót) , RnD (skrót) = dział badań i rozwoju
HUD , Department of Housing and Urban Development = urząd do spraw rozwoju budownictwa miejskiego i gospodarki przestrzennej (w USA)
development programme British English , development program American English = program rozwoju
personal development = rozwój osobisty
faculty development = rozwój wydziału
youth development = rozwój młodzieży
development director = dyrektor ds. rozwoju
development costs = koszty wdrożenia do produkcji
drug development = proces wprowadzania nowego leku do obrotu
development planning = planowanie zagospodarowania
self-development = praca nad sobą
market development = rozwój rynku
development rights = prawo do zagospodarowania terenu