Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"agitated" po polsku — Słownik angielsko-polski

agitated

przymiotnik
  1. podniecony
  2. wstrząśnięty, poruszony, wzburzony

agitated przymiotnik

Agitated Anna wants to throw it out, but her husband forbids.

Wzburzona Anna chce mieszać w głowie temu ale jej mąż zakazuje.

Agitated guards dart in and out of the picture.

Wzburzeni strażnicy wpadają jak strzała i z obrazu.

Agitated figures could be made out, milling on deck.

Wzburzone figury mogły być wykazane, mielić na pokładzie.

Agitated scorpions hoisted themselves out of the box and scuttled across the table.

Wzburzone skorpiony podniosły siebie z pudła i przebiegły przez stół.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

agitate

czasownik
  1. agitować (za czymś), nawoływać (do czegoś)
  2. poruszać, wzruszać, podniecać
  3. potrząsnąć, wstrząsnąć, mieszać (jakiś płyn) technical
  4. wzbudzać (cząsteczkę) technical

agitate czasownik

She was agitated, and told some money into his hand.

Była wzburzona, i powiedzieć jakieś pieniądze do jego ręki.

Did she seem to be perhaps a little bit agitated?

Wydawała się być może maleńko wzburzony?

You will have nothing to fear, or to be agitated about.

Nie będziesz mieć niczego do strachu, albo być wzburzonym około.

I was too much agitated to be able to speak to him.

Byłem zbyt wiele wzburzony móc rozmawiać z nim.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Słownik Diki to najlepszy serwis edukacyjny roku 2010.