Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"subsequent" po polsku - Słownik angielsko-polski

przymiotnik
  1. formal kolejny, dalszy, późniejszy Dodaj do powtórek w eTutor
    Any subsequent changes must be approved. (Wszelkie dalsze zmiany muszą zostać zatwierdzone.) Dodaj do powtórek w eTutor

subsequent przymiotnik

But then so did her subsequent research in the field.

Ale przecież tak zrobił jej późniejsze badania w terenie.

A second or subsequent order may last up to four weeks.

Drugi albo późniejszy porządek może trwać do czterech tygodni.

A lot of other things seemed different then too, before subsequent history got in the way.

Wiele innych rzeczy wyglądało na inne wtedy też zanim późniejsza historia kupiła drogę.

And he said it happened 10 more times in subsequent years.

I powiedział, że to zdarza się 10 więcej czasów za dalsze lata.

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia - subsequent
subsequently = formal następnie, potem

Diki jest multimedialny. Uczy przez zdjęcia. Lubisz to?