Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"subsequent" po polsku - Słownik angielsko-polski

przymiotnik
  1. kolejny, dalszy, późniejszy formal
    Any subsequent changes must be approved. (Wszelkie dalsze zmiany muszą zostać zatwierdzone.)

subsequent przymiotnik

But then so did her subsequent research in the field.

Ale przecież tak zrobił jej późniejsze badania w terenie.

A second or subsequent order may last up to four weeks.

Drugi albo późniejszy porządek może trwać do czterech tygodni.

A lot of other things seemed different then too, before subsequent history got in the way.

Wiele innych rzeczy wyglądało na inne wtedy też zanim późniejsza historia kupiła drogę.

And he said it happened 10 more times in subsequent years.

I powiedział, że to zdarza się 10 więcej czasów za dalsze lata.

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia - subsequent

subsequently = następnie, potem formal

Szybki i przejrzysty. Natychmiast dostajesz tłumaczenie.