Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"promo" po polsku - Słownik angielsko-polski

promo

rzeczownik
  1. informal wideoklip promocyjny Dodaj do powtórek w eTutor

promo rzeczownik

They also provided the music for the Space promo campaign.

Również dostarczyli muzykę kampanii promocji kosmicznej.

"Do we have to tell the story line in our promos?"

"Musimy powiedzieć fabułę w swoich promocjach?"

His voice can still be heard on the original promos.

Jego głos wciąż może słychać na oryginalnych promocjach.

A second and third promo was released several days later.

Druga i trzecia promocja została zwolniona kilka dni później.

przymiotnik
  1. informal promocyjny Dodaj do powtórek w eTutor

Słownik Diki to najlepszy serwis edukacyjny roku 2010.