Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"orally" po polsku - Słownik angielsko-polski

orally

przysłówek
  1. ustnie
  2. doustnie

orally przysłówek

The drug is usually taken orally five times a day.

Lek zazwyczaj jest wzięty ustnie pięciokrotnie na dobę.

Questions could be asked both orally, and in written form.

Można było zapytać obydwa o pytania ustnie, i w formie pisemnej.

Everything was passed down orally for more than 1,100 years.

Wszystko zostało przekazane ustnie dla więcej niż 1,100 lat.

The information was given orally, but nothing has been written down on paper.

Informacje zostały dane ustnie ale nic nie zostało zapisane na papierze.

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia - orally

oral = egzamin ustny (+3 inne znaczenia)
oral tradition = przekaz ustny
oral sex = seks oralny
oral contraceptive = antykoncepcja doustna
oral exam = egzamin ustny (+1 inne znaczenie)
oral surgeon = chirurg szczękowy
oral cavity = jama ustna
dental hygienist , oral hygienist = asystent stomatologa, higienista dentystyczny
dental hygiene, oral health = higiena jamy ustnej
oral skills = umiejętność wysławiania się
oral communications = kontakty osobiste
oral advertising = reklama ustna

"oral, obciąganie, mineta" po angielsku - Słownik polsko-angielski

oral, obciąganie, mineta = gamahuche , gamaruche
oral, seks oralny = sucky-sucky

18 tys. zdjęć. Łatwiej zapamiętujesz nowe znaczenia.