Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"line-up" po polsku — Słownik angielsko-polski

line-up

rzeczownik
 1. skład, obsada
 2. układ, ustawienie
 3. konfrontacja, okazanie (podejrzanego)
 4. skład (drużyny, np. piłkarskiej)
 5. lista wykonawców (np. na koncercie)
 6. program wydarzeń
 7. konfrontacja, okazanie podejrzanego (np. na policji) American English
 8. asortyment

queue up British English
queue British English
line up American English **

obrazek do "queue up" po polsku
czasownik
 1. czekać w kolejce
  I hate having to queue up. (Nie cierpię czekania w kolejce.)
  She lined up for the cigarettes. (Ona ustawiła się w kolejce po papierosy.)

queue up, queue, line up czasownik

Just look how many of them queued up to buy it.

Właśnie patrzeć jak wielu z nich pchał się by kupić to.

"Why would we queue up just to get a look at her?"

"Dlaczego stanęlibyśmy w kolejce tylko by dostać spojrzenie na nią?"

The work's already led to queues up to eight miles long.

Pracy już zaprowadzić do kolejek do ośmiu mil długo.

A number of countries are now queueing up to do so.

Liczba krajów teraz pchają się by robić tak.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "line-up"

line = linia, kreska (np. na papierze) +25 znaczeń
up = w górę +20 znaczeń
online = podłączony do Internetu +4 znaczenia
bottom line = rezultat, wynik +2 znaczenia
in line = w kolejce
ray , half-line = półprosta (w geometrii)
lined = na podszewce +2 znaczenia
come up = podejść w górę +10 znaczeń
pick up = zaczynać na nowo, podejmować na nowo (np. wątek) +2 znaczenia
show American English informal , show up American English informal = pojawić się
open , open up = otwierać (uruchamiać, np. nową firmę, sklep)
build , build up = rozwijać (np. karierę) +1 znaczenie
full , full up British English = najedzony
loop , loop line = mijanka (dodatkowy tor odchodzący od głównego toru)
make up , make it up informal = pogodzić się (np. z przyjacielem)
head , head up = dowodzić
in front , up front = na przednim siedzeniu samochodu
lift , lift up = dźwigać, podnosić
count , count up = liczyć, policzyć, zliczać, kalkulować +1 znaczenie
grow up = dorosnąć +1 znaczenie
grow up! = dorośnij!
charge , charge up = ładować (baterię, akumulator)
weigh , weigh up = rozważać, porównywać, ważyć
bind , także: bind up = związać razem (np. plik gazet)
wake up = obudzić się
Wake up! = Obudź się!
take up = obejmować (np. stanowisko) +2 znaczenia
up there = tam na górze, tam u góry
clear , clear up = przejaśnić się, rozpogodzić się +1 znaczenie
divide , divide up = obdzielić, rozdzielić
get up = wstać z łóżka +2 znaczenia
wrap , wrap up = zawinąć, owinąć
show up = pokazać się, pojawić się +2 znaczenia
go up = wzrosnąć +7 znaczeń
stand up , stand = wstać, wstawać
stand up = podnosić się, wstawać +1 znaczenie

podobne do "line-up" po angielsku — Słownik polsko-angielski

Słownik Diki to najlepszy serwis edukacyjny roku 2010.