Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"line-up" po polsku — Słownik angielsko-polski

line-up

rzeczownik
 1. skład, obsada
 2. układ, ustawienie
 3. konfrontacja, okazanie (podejrzanego)
 4. skład (drużyny, np. piłkarskiej)
 5. lista wykonawców (np. na koncercie)
 6. program wydarzeń
 7. konfrontacja, okazanie podejrzanego (np. na policji) American English
 8. asortyment

queue up British English
queue British English
line up American English **

obrazek do "queue up" po polsku
czasownik
 1. czekać w kolejce
  I hate having to queue up. (Nie cierpię czekania w kolejce.)
  She lined up for the cigarettes. (Ona ustawiła się w kolejce po papierosy.)

queue up, queue, line up czasownik

Just look how many of them queued up to buy it.

Właśnie patrzeć jak wielu z nich pchał się by kupić to.

"Why would we queue up just to get a look at her?"

"Dlaczego stanęlibyśmy w kolejce tylko by dostać spojrzenie na nią?"

The work's already led to queues up to eight miles long.

Pracy już zaprowadzić do kolejek do ośmiu mil długo.

A number of countries are now queueing up to do so.

Liczba krajów teraz pchają się by robić tak.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "line-up"

line = linia, kreska (np. na papierze) (+25 innych znaczeń)
up = w górę (+20 innych znaczeń)
stand up , stand = wstać, wstawać
bottom line = rezultat, wynik (+2 inne znaczenia)
in line = w kolejce
lined = na podszewce (+2 inne znaczenia)
ray , half-line = półprosta (w geometrii)
show American English informal , show up American English informal = pojawić się
open , open up = otwierać (uruchamiać, np. nową firmę, sklep)
build , build up = rozwijać (np. karierę) (+1 inne znaczenie)
full , full up British English = najedzony
come up = podejść w górę (+10 innych znaczeń)
pick up = zaczynać na nowo, podejmować na nowo (np. wątek) (+2 inne znaczenia)
loop , loop line = mijanka (dodatkowy tor odchodzący od głównego toru)
make up , make it up informal = pogodzić się (np. z przyjacielem)
put up = zatrzymywać się (gdzieś)
keep up = trwać (np. o sytuacji) (+2 inne znaczenia)
clean up = posprzątać, uprzątnąć, robić porządek (+1 inne znaczenie)
wind up = zakończyć, skończyć (np. spotkanie) (+1 inne znaczenie)
up here = tu na górze
turn up = podkręcić, zwiększyć (+3 inne znaczenia)
pull up = zatrzymywać się (samochodem) (+1 inne znaczenie)
hang up = rozłączyć się (podczas rozmowy telefonicznej) (+1 inne znaczenie)
break up = rozbić się, pękać (np. talerz) (+4 inne znaczenia)
build up = gromadzić się, nagromadzić, zebrać, zbierać, wzmagać się, nasilać się (+4 inne znaczenia)
sit up = usiąść, siadać (+3 inne znaczenia)
close , close up = zaszyć (ranę), zagoić się (o ranie)
fill , fill up = napełniać (np. pojemnik), wypełniać się (czymś)
head , head up = dowodzić
in front , up front = na przednim siedzeniu samochodu
lift , lift up = dźwigać, podnosić
count , count up = liczyć, policzyć, zliczać, kalkulować (+1 inne znaczenie)
grow up = dorosnąć (+1 inne znaczenie)
grow up! = dorośnij!
charge , charge up = ładować (baterię, akumulator)
be up = być na nogach, nie spać (+2 inne znaczenia)
set up = założyć, otworzyć (np. firmę, organizację) (+3 inne znaczenia)
end up = skończyć (np. gdzieś)

Diki ma 200000 nagrań Brytyjczyków i Amerykanów. Lubisz to?