Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"line-up" po polsku - Słownik angielsko-polski

line-up

rzeczownik
 1. skład, obsada Dodaj do powtórek w eTutor
 2. układ, ustawienie Dodaj do powtórek w eTutor
 3. konfrontacja, okazanie (podejrzanego) Dodaj do powtórek w eTutor
 4. skład (drużyny, np. piłkarskiej) Dodaj do powtórek w eTutor
 5. lista wykonawców (np. na koncercie) Dodaj do powtórek w eTutor
 6. program wydarzeń Dodaj do powtórek w eTutor
 7. AmE konfrontacja, okazanie podejrzanego (np. na policji) Dodaj do powtórek w eTutor
 8. asortyment Dodaj do powtórek w eTutor

line sth up

phrasal verb
 1. ustawiać coś w kolejności Dodaj do powtórek w eTutor
 2. przygotowywać coś Dodaj do powtórek w eTutor

BrE queue up , BrE queue , AmE line up **

obrazek do queue up po polsku
czasownik
 1. czekać w kolejce Dodaj do powtórek w eTutor
  I hate having to queue up. (Nie cierpię czekania w kolejce.) Dodaj do powtórek w eTutor
  She lined up for the cigarettes. (Ona ustawiła się w kolejce po papierosy.) Dodaj do powtórek w eTutor

queue up, queue, line up czasownik

Just look how many of them queued up to buy it.

Właśnie patrzeć jak wielu z nich pchał się by kupić to.

"Why would we queue up just to get a look at her?"

"Dlaczego stanęlibyśmy w kolejce tylko by dostać spojrzenie na nią?"

The work's already led to queues up to eight miles long.

Pracy już zaprowadzić do kolejek do ośmiu mil długo.

A number of countries are now queueing up to do so.

Liczba krajów teraz pchają się by robić tak.

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia - line-up
line = linia, kreska (np. na papierze) (+25 innych znaczeń)
up = w górę (+20 innych znaczeń)
up to sth , up till sth = aż do czegoś
stand up , stand = wstać, wstawać
ray , half-line = półprosta (w geometrii)
bottom line = rezultat, wynik (+2 inne znaczenia)
in line = w kolejce
swell up = spuchnąć, opuchnąć
AmE informal show , AmE informal show up = pojawić się
open , open up = otwierać (uruchamiać, np. nową firmę, sklep)
build , build up = rozwijać (np. karierę) (+1 inne znaczenie)
full , BrE full up = najedzony
come up = podejść w górę (+10 innych znaczeń)
pick up = zaczynać na nowo, podejmować na nowo (np. wątek) (+2 inne znaczenia)
loop , loop line = BrE mijanka (dodatkowy tor odchodzący od głównego toru)
save sth , save sth up = zachowywać coś (na później) (+1 inne znaczenie)
make up , informal make it up = pogodzić się (np. z przyjacielem)
close , close up = zaszyć (ranę), zagoić się (o ranie)
fill , also: fill up = napełniać (np. pojemnik), wypełniać się (czymś)
come up sth = natrafiać na coś
head , head up = dowodzić
in front , up front = na przednim siedzeniu samochodu
have sb up = donieść na kogoś
lift , lift up = dźwigać, podnosić
count , count up = liczyć, policzyć, zliczać, kalkulować (+1 inne znaczenie)
grow up = dorosnąć (+1 inne znaczenie)
grow up! = dorośnij!
charge , charge up = ładować (baterię, akumulator)
be up = być na nogach, nie spać (+2 inne znaczenia)
set up = założyć, otworzyć (np. firmę, organizację) (+3 inne znaczenia)
end up = skończyć (np. gdzieś)
up for sth = dostępny (np. na sprzedaż) (+3 inne znaczenia)
mix , mix up = przyrządzić (przez zmieszanie składników)
give up sth = poświęcić coś (np. czas)
look up = popatrzeć w górę (+3 inne znaczenia)
make up sth = tworzyć coś, sumować coś
spoken fix , spoken fix up = przygotować, załatwić

18 tys. zdjęć. Łatwiej zapamiętujesz nowe znaczenia.