Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"line-up" po polsku — Słownik angielsko-polski

line-up

rzeczownik
 1. skład, obsada
 2. układ, ustawienie
 3. konfrontacja, okazanie (podejrzanego)
 4. skład (drużyny, np. piłkarskiej)
 5. lista wykonawców (np. na koncercie)
 6. program wydarzeń
 7. konfrontacja, okazanie podejrzanego (np. na policji) American English
 8. asortyment

queue up British English
queue British English
line up American English **

obrazek do "queue up" po polsku
czasownik
 1. czekać w kolejce
  I hate having to queue up. (Nie cierpię czekania w kolejce.)
  She lined up for the cigarettes. (Ona ustawiła się w kolejce po papierosy.)

queue up, queue, line up czasownik

Just look how many of them queued up to buy it.

Właśnie patrzeć jak wielu z nich pchał się by kupić to.

"Why would we queue up just to get a look at her?"

"Dlaczego stanęlibyśmy w kolejce tylko by dostać spojrzenie na nią?"

The work's already led to queues up to eight miles long.

Pracy już zaprowadzić do kolejek do ośmiu mil długo.

A number of countries are now queueing up to do so.

Liczba krajów teraz pchają się by robić tak.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "line-up"

line = linia, kreska (np. na papierze) (+25 innych znaczeń)
up = w górę (+20 innych znaczeń)
online = podłączony do Internetu (+4 inne znaczenia)
ray , half-line = półprosta (w geometrii)
bottom line = rezultat, wynik (+2 inne znaczenia)
in line = w kolejce
lined = na podszewce (+2 inne znaczenia)
show American English informal , show up American English informal = pojawić się
open , open up = otwierać (uruchamiać, np. nową firmę, sklep)
build , build up = rozwijać (np. karierę) (+1 inne znaczenie)
full , full up British English = najedzony
come up = podejść w górę (+10 innych znaczeń)
pick up = zaczynać na nowo, podejmować na nowo (np. wątek) (+2 inne znaczenia)
loop , loop line = mijanka (dodatkowy tor odchodzący od głównego toru)
make up , make it up informal = pogodzić się (np. z przyjacielem)
close , close up = zaszyć (ranę), zagoić się (o ranie)
fill , fill up = napełniać (np. pojemnik), wypełniać się (czymś)
head , head up = dowodzić
in front , up front = na przednim siedzeniu samochodu
lift , lift up = dźwigać, podnosić
count , count up = liczyć, policzyć, zliczać, kalkulować (+1 inne znaczenie)
grow up = dorosnąć (+1 inne znaczenie)
grow up! = dorośnij!
charge , charge up = ładować (baterię, akumulator)
be up = być na nogach, nie spać (+2 inne znaczenia)
set up = założyć, otworzyć (np. firmę, organizację) (+3 inne znaczenia)
end up = skończyć (np. gdzieś)
mix , mix up = przyrządzić (przez zmieszanie składników)
look up = popatrzeć w górę (+3 inne znaczenia)
fix spoken , fix up spoken = przygotować, załatwić
clear , clear up = przejaśnić się, rozpogodzić się (+1 inne znaczenie)
divide , divide up = obdzielić, rozdzielić
get up = wstać z łóżka (+2 inne znaczenia)
wrap , wrap up = zawinąć, owinąć
show up = pokazać się, pojawić się (+2 inne znaczenia)
go up = wzrosnąć (+7 innych znaczeń)

podobne do "line-up" po angielsku — Słownik polsko-angielski

Słownik Diki to najlepszy serwis edukacyjny roku 2010.