Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"emphasis" po polsku - Słownik angielsko-polski

rzeczownik
Liczba mnoga: emphases
  1. nacisk, szczególna uwaga Dodaj do powtórek w eTutor
    He put emphasis on the word 'quickly'. (On położył nacisk na słowo "szybko".) Dodaj do powtórek w eTutor
    They put a lot of emphasis on their employees behaving politely. (Oni położyli szczególny nacisk na to, żeby ich pracownicy zachowywali się uprzejmie.) Dodaj do powtórek w eTutor
    She repeated the question with emphasis. (Ona powtórzyła pytanie z naciskiem.) Dodaj do powtórek w eTutor
  2. akcent, nacisk (w sposobie mówienia) Dodaj do powtórek w eTutor

emphasis rzeczownik

Much of her emphasis was on living in the moment.

Dużo z niej nacisk był na życiu w momencie.

The emphasis here is on the community rather than the individual.

Nacisk tu jest na społeczności raczej niż indywidualny.

Now the emphasis is on us to make the season longer.

Teraz nacisk ma na nas podłużyć porę roku.

Certainly, however, we must put particular emphasis on the future.

Na pewno, jednakże, musimy kłaść szczególny nacisk na przyszłości.

Pytania i odpowiedzi - emphasis

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia - emphasis
de-emphasis, also: deemphasis = zmniejszenie nacisku (+1 inne znaczenie)
shifts emphasis = przenosi akcent
say with emphasis = powiedzieć z naciskiem
change of emphasis = zmiana nacisku (na coś innego)
formal lay emphasis on sth , formal lay stress on sth = kłaść nacisk na coś

Diki ma wbudowany mechanizm zakładek. Lubisz to?