"zachowywać" po niemiecku — Słownik polsko-niemiecki | zobacz "zachowywać" po polsku — Słownik niemiecko-polski

zachowywać

czasownik
 1. erhalten *****
 2. behalten ***
 3. speichern **
 4. beibehalten *   [czasownik nierozdzielnie złożony]
 5. wahren *
 6. vorbehalten *
czasownik
 1. bewahren **   [TRANSITIVE] [+HABEN]
czasownik
 1. auftreten ***
 2. sich aufführen
 3. sich verhalten   [INTRANSITIVE] [+HABEN]
  In der Bibliothek muss man sich ruhig verhalten. (W bibliotece należy zachowywać się cicho.)
 4. sich benehmen   [INTRANSITIVE] [+HABEN]
  Benimm dich, wir sind zu Gast hier! (Zachowuj się, jesteśmy tu w gości!)
  Der kann sich wirklich nicht benehmen. (Ten to naprawdę nie potrafi się zachować.)
 5. sich gebärden  
 6. sich anstellen   [+HABEN] [czasownik rozdzielnie złożony]