"zachowanie" po niemiecku — Słownik polsko-niemiecki | zobacz "zachowanie" po polsku — Słownik niemiecko-polski

zachowanie

rzeczownik
 1. das Verhalten ***   [SINGULAR]
  link synonim: Auftreten
 2. das Auftreten **
  • zachowanie, postawa [SINGULAR]
   Sein egoistisches Auftreten ärgert mich. (Jego egosityczne zachowanie mnie denerwuje.)
   Ihr selbstsicheres Auftreten hat mir immer imponiert. (Jej pewna siebie postawa zawsze mi imponowała.)
   link synonim: Verhalten
 3. die Haltung ***
 4. die Erhaltung **
 5. der Erhalt **
  • zachowanie (np. władzy, różnorodności biologicznej) [SINGULAR]
 6. die Beibehaltung   [SINGULAR]
 7. der Fortbestand
 8. die Bewahrung
 9. die Wahrung
 10. das Benehmen
 11. die Betragen
czasownik
 1. bewahren **   [TRANSITIVE] [+HABEN]
czasownik
 1. auftreten ***
 2. sich verhalten   [INTRANSITIVE] [+HABEN]
  In der Bibliothek muss man sich ruhig verhalten. (W bibliotece należy zachowywać się cicho.)
 3. sich benehmen   [INTRANSITIVE] [+HABEN]
  Benimm dich, wir sind zu Gast hier! (Zachowuj się, jesteśmy tu w gości!)
  Der kann sich wirklich nicht benehmen. (Ten to naprawdę nie potrafi się zachować.)
 4. sich gebärden  
 5. sich anstellen   [+HABEN] [czasownik rozdzielnie złożony]

Powiązane zwroty — "zachowanie"

przymiotnik
zachowawczy = konservativ +1 znaczenie
wstrętny (np. zachowanie) = fies
obraźliwy (np. zachowanie) = ausfallend
pretensjonalny (zachowanie) = gespreizt
rzeczownik
czasownik