BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"zostawać w zawodzie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zostawać w zawodzie" po polsku

zostawać w zawodzie

phrasal verb
  1. stay on **  
    My father has decided to stay on, despite his age. (Mój ojciec zdecydował pozostać w zawodzie, pomimo swojego wieku.)

"zostawać w zawodzie" — Słownik kolokacji angielskich

stay on kolokacja
  1. stay czasownik + on przyimek = zostawać w zawodzie
    Bardzo silna kolokacja

    She was just going to stay on her feet the whole time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo