"zostawać w domu" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zostawać w domu" po polsku — Słownik angielsko-polski

zostawać w domu

phrasal verb
  1. stay in ***

"zostawać w domu" — Słownik kolokacji angielskich

stay in kolokacja
  1. stay czasownik + in przyimek = pozostawać w domu, zostawać w domu
    Bardzo silna kolokacja

    He didn't even want to stay in the same room.

    Podobne kolokacje: