"zniechęcający" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zniechęcający" po polsku

zniechęcający

przymiotnik
 1. daunting *
 2. discouraging  
 3. unnerving
  • zniechęcający, osłabiający
   It is quite unnerving when you always lose. (To dość zniechęcające, kiedy zawsze przegrywasz.)
   All this attention is unnerving. I hate being on display. (Całe to zainteresowanie jest osłabiające. Nienawidzę być na widoku.)
 4. dispiriting
 5. disheartening
 6. demotivating
  • zniechęcający, demotywujący
   Tasks that do not challenge you can be very demotivating. (Zadania, które nie sprawiają wyzwania potrafią być bardzo demotywujące.)
   Nothing is as demotivating as being in the office while your colleagues are off on holiday. (Nie ma nic bardziej demotywującego niż kiedy jesteś w biurze, a twoi koledzy z pracy są na wakacjach.)
czasownik
 1. discourage **
  • odwodzić (od czegoś), zniechęcać (do czegoś) [TRANSITIVE]
   We try to discourage kids from misconduct. (My próbujemy odwodzić dzieci od złego zachowania.)
   We should discourage him from coming here. (Powinniśmy zniechęcić go do przychodzenia tu.)
   przeciwieństwo: encourage
  • zrażać, zniechęcać [TRANSITIVE]
   I hope my story didn't discourage you. (Mam nadzieję, że moja historia cię nie zniechęciła.)
 2. unnerve
 3. demoralize , demoralise British English  
 4. dishearten
 5. daunt
 6. dispirit
 7. deject
 8. disaffect
 9. disincline
 10. indispose
phrasal verb
 1. put somebody off , także: put off somebody   British English
  She put me off with her bad language. (Ona mnie zniechęciła swoim ordynarnym słownictwem.)
 2. hold somebody back  

powered by  eTutor logo