BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"zmyła" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zmyła" po polsku

zmyła

rzeczownik
 1. head fake
czasownik
 1. wash ***
 2. cleanse
phrasal verb
 1. beetle off
czasownik
 1. bail *
phrasal verb
 1. clear off , clear out
 2. skip off British English , skip out on American English
 3. buzz off
idiom
 1. run for the hills , head for the hills , take to the hills , take to the woods
  • zwiać, uciekać, dać drapaka, zmyć się, dać nogę
   When they heard that the teacher was coming, they just ran for the hills. (Gdy usłyszeli, że nadchodzi nauczyciel, po prostu dali nogę.)
   They took to the woods without paying the bill. (Zmyli się, nie płacąc rachunku.)
 2. blow town
 3. hit the road informal , także: hit the trail informal
czasownik
 1. bounce **
  • wybywać, znikać, zmywać się American English slang [INTRANSITIVE]
   I have to bounce, I have to be at home in 10 minutes. (Muszę się zmywać, muszę być w domu za 10 minut.)
   She couldn't stay, she only gave me a present and bounced. (Nie mogła zostać, dała mi tylko prezent i wybyła.)
   I think you should bounce, it is not safe in here. (Myślę, że powinieneś znikać, tutaj nie jest bezpiecznie.)
 2. vamoose
 3. amscray
phrasal verb
 1. slope off
 2. jet out
 1. get gone
  • zwiać, spadać, zmywać się (uciec)
   I would like to get gone from this city. (Chciałbym zwiać z tego miasta.)
   Maybe we should get gone. (Może powinniśmy się zmyć.)

"zmyła" — Słownik kolokacji angielskich

head fake kolokacja
 1. head rzeczownik + fake rzeczownik = zmyłka, zmyła, manewr mylący przeciwnika
  Luźna kolokacja

  Maybe this is just one gigantic head fake by Checketts.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo