"zmusić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zmusić" po polsku

czasownik
 1. railroad **
 2. force somebody's hand  
czasownik
 1. force *****
  • zmuszać (kogoś), wymuszać (coś, np. zmianę) [przechodni]
   I didn't want to do it, they forced me. (Nie chciałam tego robić, oni mnie zmusili.)
   My parents were trying to force a change in my schedule. (Moi rodzice próbowali wymusić zmianę w moim planie zajęć.)
 2. make *****
  • zmuszać (kogoś do zrobienia czegoś) [przechodni]
   Don't make me beg you! (Nie zmuszaj mnie, żebym cię błagał!)
   My parents made me clean my room. (Moi rodzice zmusili mnie do posprzątania mojego pokoju.)
   He made me say it. (On zmusił mnie do powiedzenia tego.)
 3. compel **   [przechodni]
  I felt compelled to tell her the truth. (Czułem się zmuszony, by powiedzieć jej prawdę.)
  She didn't want to help them but conscience compelled her to. (Ona nie chciała im pomóc, ale sumienie ją zmusiło.)
 4. constrain *   [przechodni]
 5. necessitate
 6. will *****
 7. condemn **
 8. impel
 9. pressurize , pressurise British English
 10. steamroller , także: steamroll American English
 11. get *****
  • przekonywać, zmuszać [przechodni]
   I need to get him to do this my way. (Muszę przekonać go, aby zrobił to po mojemu.)
   She got me to tell her all truth. (Ona zmusiła mnie do powiedzenia jej całej prawdy.)

Powiązane zwroty — "zmusić"

czasownik
idiom
inne
phrasal verb
inne
rzeczownik
zmuszanie = forcing +11 znaczeń

powered by  eTutor logo