PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"zlecać komuś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zlecać komuś" po polsku

czasownik
 1. commission ****
  • zlecać (zadanie) [TRANSITIVE]
   You should commission an architect to design your house. (Powinieneś zlecić architektowi zaprojektowanie twojego domu.)
   You should commission this task to John, he's a specialist. (Powinieneś zlecić to zadanie Johnowi, on jest specjalistą.)
   My boss commissioned me this project - I can't let him down. (Szef zlecił mi do wykonania ten projekt - nie mogę go zawieść.)
 2. instruct **
  • instruować, zlecać, zalecać (np. zrobienie czegoś) [TRANSITIVE]
   I will instruct him what to do. (Zlecę mu, co ma zrobić.)
   Instruct your people not to discuss this event with anyone. (Poinstruuj swoich ludzi, by nie rozmawiali o tym wydarzeniu z nikim.)
 3. depute

zlecać komuś

phrasal verb
 1. farm somebody out
czasownik
 1. delegate something to somebody
phrasal verb
 1. farm something out to somebody

powered by  eTutor logo