ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"zignorowany" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zignorowany" po polsku

zignorowany

idiom
 1. out in the cold , in the cold
  • zaniedbany, zignorowany
   Poland was left out in the cold in the ongoing discussions. (Polska została zignorowana w toczących się dyskusjach.)
 2. beneath the radar , beneath somebody's radar , under the radar
  • niezauważony, zignorowany
   He tried to stay under the radar. (Próbował zostać niezauważony.)
czasownik
 1. ignore , ***
 2. defy *
 3. evade
 4. blank **   slang
  He blanked my question. (Zignorował moje pytanie.)
  Don't blank her, you should talk to her. (Nie ignoruj jej, powinieneś z nią porozmawiać.)
 5. ig (skrót)   slang
 6. disoblige
 7. daff
 8. highside
phrasal verb
 1. look through *  
  He looked through me and didn't say a word. (On zignorował mnie i nie powiedział ani słowa.)
  You can't look through me all the time. (Nie możesz cały czas mnie ignorować.)
 2. tune out
  • ignorować, wyłączyć (się)
   Could you repeat? I tuned out for a moment. (Mogłabyś powtórzyć? Wyłączyłam się na chwilę.)
   He tuned me out on purpose! (On specjalnie mnie ignorował!)
 3. sweep aside
 4. skate around something
 5. drone out
 6. slur over
 7. kiss off
 1. have one's head up one's ass , także: have one's head up one's arse , have one's head stuck up one's arse
idiom
 1. take no notice of something , take no notice of someone
 1. pay no attention to something , pay no mind to something , pay something no mind , pay someone no mind , pay no mind to someone , not pay someone any mind
czasownik
 1. ignore somebody , ***  
  I ignored her and went inside. (Zignorowałem ją i wszedłem do środka.)
  I tried to reason with him, but he ignored me. (Próbowałem go przekonywać, ale on mnie zignorował.)
 2. blank somebody **
idiom
 1. give somebody the silent treatment
 2. put the chill on somebody , także: put the freeze on someone  
 3. send somebody to Coventry
czasownik
 1. discount **
 2. disregard *
  • zlekceważyć, zignorować, nie brać pod uwagę
   Experts claim that the European institutions simply disregard this serious problem. (Eksperci uważają, że instytucje europejskie po prostu lekceważą ten poważny problem.)
   We cannot disregard the problems of the poor people in our country. (Nie możemy zlekceważyć problemów ubogich ludzi w naszym kraju.)
   zobacz także: send somebody to Coventry
 3. brush off
 4. overslaugh
phrasal verb
 1. pass over something , pass something over
 2. skip over , skip **
 3. shrug something off
idiom
 1. pave over
phrasal verb
 1. pass someone over , pass over someone
idiom
 1. cut somebody dead
 2. give somebody the go-by
phrasal verb
 1. thrust something aside
 1. skate over something , skate around something
idiom
 1. let something slide   język mówiony
  She constantly lets her daughter's behaviour slide. (Ona ciągle ignoruje zachowanie swojej córki.)
  I will let your lie slide. (Zignoruję twoje kłamstwo.)
 2. turn one's back on something

"zignorowany" — Słownik kolokacji angielskich

under the radar kolokacja
 1. under przyimek + radar rzeczownik = niezauważony, zignorowany
  Zwykła kolokacja

  Or something that's going to be really under the radar.

  Podobne kolokacje:
in the cold kolokacja
 1. in przyimek + cold rzeczownik = zaniedbany, zignorowany
  Zwykła kolokacja

  I don't want to be left out in the cold.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo