"zgromadzenie wiernych" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zgromadzenie wiernych" po polsku

zgromadzenie wiernych

rzeczownik
 1. meeting ****   [COUNTABLE]
  The meeting was held in an old barn. (Zgromadzenie wiernych odbyło się w starej stodole.)
  The meeting will take place at midnight. (Zgromadzenie wiernych odbędzie się o północy.)
 2. congregation **
  • kongregacja, zgromadzenie wiernych [COUNTABLE]
   Tonight our congregation shall witness a new miracle. (Dziś wieczorem nasze zgromadzenie wiernych będzie świadkiem nowego cudu.)
 3. ecclesia

powered by  eTutor logo