"zebranie wykładowców" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zebranie wykładowców" po polsku

zebranie wykładowców

rzeczownik
  1. faculty meeting   American English

"zebranie wykładowców" — Słownik kolokacji angielskich

faculty meeting kolokacja
  1. faculty rzeczownik + meeting rzeczownik = zebranie wykładowców
    Zwykła kolokacja

    She told me that at faculty meetings, most of the surgeons would agree with whatever the chairman said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo