"zawodowy użytkownik" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zawodowy użytkownik" po polsku

zawodowy użytkownik

rzeczownik
  1. business user  

"zawodowy użytkownik" — Słownik kolokacji angielskich

business user kolokacja
  1. business rzeczownik + user rzeczownik = zawodowy użytkownik
    Bardzo silna kolokacja

    And then just if you're a business user they want $100.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo