ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"zaprojektowany" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zaprojektowany" po polsku — Słownik angielsko-polski

zaprojektowany

przymiotnik
 1. landscaped
  • zaprojektowany (park, ogród)
 2. designed  
czasownik
 1. design *****
 2. create *****
  • wymyślać, zaprojektować, wykreować (np. nowe danie, sukienkę) [TRANSITIVE]
   I want you to create a new dish for my restaurant. (Chcę, żebyś wymyślił nowe danie do mojej restauracji.)
   My brother created a beautiful dress for me! (Mój brat zaprojektował dla mnie piękną sukienkę!)
czasownik
 1. style ****
  • projektować, stylizować
   Balmain styled her outfit. (Balmain zaprojektowało jej strój.)
   I style clothes for stars. (Projektuję ubrania dla gwiazd.)
 2. landscape *** , także: landskip old use
  • projektować (tereny zielone)
   I landscaped this park three years ago. (Zaprojektowałem ten park trzy lata temu.)
   She lanscaped her own yard with flowers. (Ona zaprojektowała swój własny ogród z kwiatami.)
 3. plan *****   [TRANSITIVE]
  He planned this building, so we need his expertise. (On zaprojektował ten budynek, więc potrzebujemy jego doświadczenia.)
  Could you plan our garden? (Czy mógłbyś zaprojektować nasz ogród?)
phrasal verb
 1. lay something out  
  Could you lay a logo out for me? (Czy mógłbyś dla mnie zaprojektować logo?)