"zapłacić z góry" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zapłacić z góry" po polsku

zapłacić z góry

czasownik
 1. pay in advance , pay in anticipation
  • zapłacić przed terminem, zapłacić z góry
   In order to book this room, you need to pay in advance. (By zarezerwować ten pokój, musisz zapłacić z góry.)
   Pay in advance to book this table. (Zapłać z góry, by zarezerwować ten stolik.)
phrasal verb
 1. pay ahead  

"zapłacić z góry" — Słownik kolokacji angielskich

pay in advance kolokacja
 1. pay czasownik + advance rzeczownik = zapłacić przed terminem, zapłacić z góry
  Zwykła kolokacja

  As I said, we aren't going to pay in advance this time.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo