"zamieszkać gdzieś na stałe" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zamieszkać gdzieś na stałe" po polsku

zamieszkać gdzieś na stałe

czasownik
 1. set up house , set up home British English , set up housekeeping American English
  • zamieszkać gdzieś na stałe, osiedlić się
   We decided to set up house in London. (Zdecydowaliśmy się zamieszkać na stałe w Londynie.)
   They set up home in Dublin and never returned. (Osiedlili się w Dublinie i nigdy nie wrócili.)

"zamieszkać gdzieś na stałe" — Słownik kolokacji angielskich

set up house kolokacja
 1. set czasownik + house rzeczownik = zamieszkać gdzieś na stałe, osiedlić się
  Zwykła kolokacja

  Val left him for the first time since they had set up house, and went briefly 'home'.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo