BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"zakaźny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zakaźny" po polsku

zakaźny

przymiotnik
 1. contagious
  • zaraźliwy, zakaźny
   The disease is very contagious. (Ta choroba jest bardzo zakaźna.)
   "Her condition could also prove to be contagious," said the doctor. ("Jej stan mógłby również okazać się zaraźliwy", powiedział lekarz.)
   link synonim: infectious
 2. infectious *   formal
  Specialists in infectious diseases weren't so sure. (Specjaliści w dziedzinie chorób zakaźnych nie byli tacy pewni.)
  The infectious disease specialist was first to arrive. (Pierwszy przybył specjalista od chorób zakaźnych.)
  link synonimy: contagious, catching
 3. septic

powered by  eTutor logo