BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"zacięta dyskusja" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zacięta dyskusja" po polsku

"zacięta dyskusja" — Słownik kolokacji angielskich

fierce debate kolokacja
  1. fierce przymiotnik + debate rzeczownik = zacięta dyskusja
    Bardzo silna kolokacja

    The play resulted in a fierce debate on women's rights.

powered by  eTutor logo