ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"zachować twarz" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zachować twarz" po polsku

zachować twarz

idiom
 1. save one's face
  • wychodzić z twarzą, zachować twarz (ocalić swoje dobre imię)
   The line manager managed to save face in front of his team. (Przełożonemu udało się uniknąć kompromitacji przed swoim zespołem.)

"zachować twarz" — Słownik kolokacji angielskich

save face kolokacja
 1. save czasownik + face rzeczownik = zachować twarz
  Bardzo silna kolokacja

  And we'll figure out a way for you to save face in front of your men.

  Podobne kolokacje:
save one's face kolokacja
Popularniejsza odmiana: save face
 1. save czasownik + face rzeczownik = wychodzić z twarzą, zachować twarz (ocalić swoje dobre imię)
  Luźna kolokacja

  And we'll figure out a way for you to save face in front of your men.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo