"zaburzanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zaburzanie" po polsku

zaburzanie

rzeczownik
 1. deranging
czasownik
 1. disturb **
  • zakłócać, przeszkadzać, zaburzać [TRANSITIVE]
   Do not disturb me when I work. (Nie przeszkadzaj mi kiedy pracuję.)
   She lowered her voice not to disturb him. (Ona ściszyła swój głos, aby mu nie przeszkadzać.)
   We didn't want to disturb you but the door was open. (Nie chcieliśmy ci przeszkadzać, ale drzwi były otwarte.)
   "Why do you disturb me?" "Because it's urgent." ("Dlaczego mi przeszkadzasz?" "Bo to pilne.")
   link synonim: interrupt
 2. disrupt *
 3. derange

Powiązane zwroty — "zaburzanie"

rzeczownik
zaburzenie = disorder +4 znaczenia

powered by  eTutor logo