BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"za chwilę" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "za chwilę" po polsku

za chwilę

 1. in a while  
 2. in a moment
  • za moment, za chwilę
   I'll be with you in a moment. (Będę z tobą za chwilę.)
   We'll be back in a moment. (Będziemy z powrotem za moment.)
   There'll be help in a moment, so don't worry. (Za moment przybędzie pomoc, więc nie martw się.)
  • za chwilę
 3. in a bit
 4. in a minute
 5. just a minute spoken , just a second spoken , just a moment spoken  

"za chwilę" — Słownik kolokacji angielskich

in a while kolokacja
 1. in przyimek + while rzeczownik = za chwilę
  Zwykła kolokacja

  In a short while, you will be just like them.

  Podobne kolokacje:
in a moment kolokacja
 1. in przyimek + moment rzeczownik = za moment, za chwilę
  Zwykła kolokacja

  Two things happened very quickly then, almost in the same moment.

  Podobne kolokacje:
in a bit kolokacja
 1. in przyimek + bit rzeczownik = za chwilę, niedługo
  Zwykła kolokacja

  In a bit, a woman who would later become known as No.

  Podobne kolokacje:
in the instant kolokacja
Popularniejsza odmiana: in an instant
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): za chwilę
 1. in przyimek + instant rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  The rest of his body went in the next instant.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo