"załącznik (np. do dokumentu)" po angielsku

Nie znaleziono tłumaczenia podanej frazy w postaci, w jakiej została wpisana. Poniżej prezentujemy tłumaczenia poszczególnych wyrazów.

podobne do "załącznik (np. do dokumentu)" po angielsku - Słownik polsko-angielski

rzeczownik
załącznik = attachment +6 znaczeń
kopia (dokumentu) = copy
szablon (dokumentu) = template , także: templet
oryginał (np. dokumentu) = original
treść (np. dokumentu) = body
podpisywanie (dokumentu) = underwriting +1 znaczenie
okaziciel (np. dokumentu) = holder
posiadacz (np. dokumentu, czeku) = bearer
otwieranie (nowego dokumentu w komputerze) = opening
encja (całość lub część dokumentu SGML) = entity
przeszukiwanie (np. dokumentu) = scouring
poświadczenie (np. dokumentu) = witnessing
wystawienie (dokumentu) = issuance
szczegółowe badanie (np. dokumentu) = scrutiny
załączenie (dokumentu) = subjoining
wstępna uwaga (do książki, dokumentu, mowy) = preamble
wydawanie (np okrzyku, jęku) = emitting
przekształcanie (np. dokumentu) = recasting
inne
przysłówek
praktycznie (np, myśleć, planować) = realistically
np. = e.g. (skrót) , exempli gratia latin
czasownik
przedłużyć (np. ważność dokumentu) = renew
zdążyć (np. na pociąg, zdążyć się z kimś spotkać, złapać kogoś np. w pracy) = catch

podobne do "załącznik (np. do dokumentu)" po polsku - Słownik angielsko-polski

rzeczownik
notary , także: notary public , NP (skrót) , N.P. (skrót) , n.p. (skrót) = notariusz
inne