"załączać plik" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "załączać plik" po polsku

załączać plik

czasownik
  1. attach a file
    • dołączać plik, załączać plik (do e-maila)
      Do you know how to attach a file to an e-mail? (Wiesz jak dołączyć plik do e-maila?)
      I have attached a file with today's conference notes. (Załączyłam plik z notatkami z dzisiejszej konferencji.)

powered by  eTutor logo