"z wyboru" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "z wyboru" po polsku

z wyboru

przymiotnik
 1. by choice  
  I moved out of my parents' house by my own choice. (Wyprowadziłem się z domu rodziców z własnego wyboru.)
  He is lonely by choice. (On jest samotny z wyboru.)

"z wyboru" — Słownik kolokacji angielskich

by choice kolokacja
 1. by przyimek + choice rzeczownik = z wyboru
  Bardzo silna kolokacja

  By choice, he had never met his mother's second husband, and now was not the time.

  Podobne kolokacje:
of selection kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z wyboru
 1. of przyimek + selection rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  Who could ask for a better example of natural selection in action?

  Podobne kolokacje:
from choice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z wyboru
 1. from przyimek + choice rzeczownik
  Silna kolokacja

  And he may not have left his home from choice.

  Podobne kolokacje:
by adoption kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z wyboru
 1. by przyimek + adoption rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  They will themselves have become members of the community, at least by adoption.

  Podobne kolokacje:
from a selection kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z wyboru
 1. from przyimek + selection rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  Then you have to choose from a selection of cars.

  Podobne kolokacje:
of the selection kolokacja
Popularniejsza odmiana: of selection
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z wyboru
 1. of przyimek + selection rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  Who could ask for a better example of natural selection in action?

  Podobne kolokacje:
of a selection kolokacja
Popularniejsza odmiana: of selection
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z wyboru
 1. of przyimek + selection rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  Who could ask for a better example of natural selection in action?

  Podobne kolokacje:
of a choice kolokacja
Popularniejsza odmiana: of choice
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z wyboru
 1. of przyimek + choice rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  I hadn't been left with a great deal of choice.

  Podobne kolokacje:
of the choice kolokacja
Popularniejsza odmiana: of choice
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z wyboru
 1. of przyimek + choice rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  I hadn't been left with a great deal of choice.

  Podobne kolokacje:
by Choice kolokacja
Popularniejsza odmiana: by choice
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z wyboru
 1. by przyimek + choice rzeczownik
  Luźna kolokacja

  By choice, he had never met his mother's second husband, and now was not the time.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo