"z opóźnieniem" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "z opóźnieniem" po polsku

"z opóźnieniem" — Słownik kolokacji angielskich

behind schedule kolokacja
 1. behind przyimek + schedule rzeczownik = z opóźnieniem
  Bardzo silna kolokacja

  But the project is more than a year behind schedule.

  Podobne kolokacje:
with delay kolokacja
Popularniejsza odmiana: with delays
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z opóźnieniem
 1. with przyimek + delay rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  People generally found out what they needed to know, but with a delay of several weeks.

  Podobne kolokacje:
with a delay kolokacja
Popularniejsza odmiana: with delays
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z opóźnieniem
 1. with przyimek + delay rzeczownik
  Luźna kolokacja

  People generally found out what they needed to know, but with a delay of several weeks.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo