"złoże okruchowe" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "złoże okruchowe" po polsku — Słownik angielsko-polski

"złoże okruchowe" — Słownik kolokacji angielskich

placer deposit kolokacja
  1. Placer rzeczownik + deposit rzeczownik = złoże okruchowe
    Luźna kolokacja

    About 10,000 ounces of gold, with significant by-product tin, was won from placer deposits by the 1960s.

    Podobne kolokacje: