ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"zła reputacja" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zła reputacja" po polsku

"zła reputacja" — Słownik kolokacji angielskich

bad rap kolokacja
 1. bad przymiotnik + rap rzeczownik = zła reputacja
  Bardzo silna kolokacja

  These days, the traditional business world gets a bad rap.

  Podobne kolokacje:
bad reputation kolokacja
 1. bad przymiotnik + reputation rzeczownik = zła reputacja
  Bardzo silna kolokacja

  He also had a bad reputation with others in the Army.

bad name kolokacja
 1. bad przymiotnik + name rzeczownik = zła reputacja
  Bardzo silna kolokacja

  They said she was giving the town a bad name.

  Podobne kolokacje:
evil reputation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zła reputacja
 1. evil przymiotnik + reputation rzeczownik
  Luźna kolokacja

  In the darkness and wet it lived up to its evil reputation.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo