"youth project" — Słownik kolokacji angielskich

youth project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt młodzieżowy
  1. youth rzeczownik + project rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In 2011 the expansion of youth project was begun.

powered by  eTutor logo