ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"young executive" — Słownik kolokacji angielskich

young executive kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): młody pracownik szczebla kierowniczego
  1. young przymiotnik + executive rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    More young executives are making the decision to live and raise children in Manhattan.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo