"wzrost wynagrodzeń" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wzrost wynagrodzeń" po polsku

wzrost wynagrodzeń

rzeczownik
  1. pay increase  
  2. remuneration rise

"wzrost wynagrodzeń" — Słownik kolokacji angielskich

pay increase kolokacja
  1. pay rzeczownik + increase rzeczownik = wzrost wynagrodzeń
    Bardzo silna kolokacja

    Thus the new plan was every two years teachers receive a pay increase.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo