"wznosić toast" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wznosić toast" po polsku

wznosić toast

to propose a toast - This
 1. propose a toast , raise a glass , make a toast , raise a toast  
  The guests stood up and raised their glasses. (Goście wstali i wznieśli toast.)
  Let's make a toast. (Wznieśmy toast.)
czasownik
 1. skoal  
 2. slainte Scottish English

"wznosić toast" — Słownik kolokacji angielskich

make a toast kolokacja
 1. make czasownik + toast rzeczownik = wznosić toast
  Zwykła kolokacja

  He also makes a toast to his mother at the end of each show.

  Podobne kolokacje:
propose a toast kolokacja
 1. propose czasownik + toast rzeczownik = wznosić toast
  Zwykła kolokacja

  She proposed a toast: "To never seeing each other again."

  Podobne kolokacje:
raise a glass kolokacja
Popularniejsza odmiana: raise one's glass
 1. raise czasownik + glass rzeczownik = wznosić toast
  Luźna kolokacja

  I raised my glass and we looked at each other.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo