"wysyłać do więzienia" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wysyłać do więzienia" po polsku — Słownik angielsko-polski

"wysyłać do więzienia" — Słownik kolokacji angielskich

send to prison kolokacja
  1. send czasownik + prison rzeczownik = wysyłać do więzienia
    Zwykła kolokacja

    He could have been sent to prison for up to 11 years.

    Podobne kolokacje: