"wynagrodzenie godzinowe" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wynagrodzenie godzinowe" po polsku — Słownik angielsko-polski

"wynagrodzenie godzinowe" — Słownik kolokacji angielskich

hourly wage kolokacja
  1. hourly przymiotnik + wage rzeczownik = wynagrodzenie godzinowe
    Bardzo silna kolokacja

    Under current law, workers must be paid one and a half times their hourly wage for every hour they work over 40 in a week.

    Podobne kolokacje: