"wymiękać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wymiękać" po polsku

phrasal verb
 1. wash out   American English informal
  "Where is Tom?" "He washed out and left early." ("Gdzie jest Tom?" "Wymiękł i wcześniej wyszedł.")
idiom
 1. lose one's bottle   slang
  Remember - you can't lose your bottle, no matter what happens. (Pamiętaj - nie możesz wymięknąć, nieważne co się stanie.)
  He was about to jump but he lost his bottle. (Już miał skoczyć, ale wydygał się.)

"wymiękać" — Słownik kolokacji angielskich

go soft kolokacja
 1. go czasownik + soft przymiotnik = mięknąć, wymiękać, stać się podatnym na wpływy i manipulacje
  Bardzo silna kolokacja

  A very few are firm and fresh, but most have already gone soft.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo